Jobs in Bac Ninh, Vietnam

Explore our selection of latest job vacancies in Bac Ninh, Vietnam. VietnamYello has a range of employment options for you.
We found 13 job offers

Phó quản lí Kinh doanh

7 days ago | Employee | Full Time | Bac Ninh
Khách hàng chúng tôi là công ty Đài Loan, chuyên sản xuất dụng cụ và máy tập thể dục, do nhu cầu phát triển kinh doanh cần tuyển nhân viên cho vị trí PHÓ QUẢN LÍ KINH DOANH với công việc cụ thể nh...

Nhân viên Kỹ thuật

7 days ago | Employee | Full Time | Bac Ninh
Dùng máy tiện , máy phay, máy khoan, máy mài gia công khuôn và sửa chữa khuônThực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trênSử dụng thành thạo máy tiện, máy phay, máy...

Trưởng phòng Linh Kiện

7 days ago | Employee | Full Time | Bac Ninh
Giám sát quản lý nhân viên và quy trình vận hành của máy tiện (CNC) và bộ phận linh kiện, tiến độ sản xuất hàng ngày.Xử lý những bất thường, hàng không đạt của bộ phận.Lịch ...

Finance Manager

13 days ago | Employee | Full Time | Bac Ninh
I. Fixed- Classify, list, create asset codes and tools, monitor fluctuations of FA, tools- Recording for increase and decr...

[Japanese & English Speaker] Customer Service Agent for Global Company

15 days ago | Employee | Full Time | Bac Ninh
LOCATION Bac Ninh COMPANY OVERVIEW Our client is a global packaging and logistics leading company JOB SUMMARY Customer Service Agent will locate at Bac Ni...

Customer service agent

2 month(s) ago | Employee | Full Time | Bac Ninh
About the job Job Summary Customer Service Agent will locate at Bac Ninh factory and manage all customer communication and process the required documents to be able to mana...

HR Staff

2 month(s) ago | Employee | Full Time | Bac Ninh
Position: HR/Administrative Staff (Employer Branding Focus)Job Summary:We are seeking an HR/Administrative Staff member with a strong focus on employer branding to join our team. The ideal can...

Management System Coordinator

9 Apr, 2024 | Employee | Full Time | Bac Ninh
Management System Coordinator COMPANY OVERVIEW A nonwovens manufacturing company. JOB RESPONSIBILITIES Purpose Oversee the enh...

HR Assistant

3 Apr, 2024 | Employee | Full Time | Bac Ninh
HR Assistant COMPANY OVERVIEW A packaging manufacturing company. JOB RESPONSIBILITIES Quality and Laboratory: Job Description Summary:

Maintenance Engineer

11 Apr, 2023 | Employee | Full Time | Bac Ninh
MAINTENANCE ENGINEER COMPANY OVERVIEW A company jointly invested by local company and Japanese company in Bac Ninh Province wants to recruit a Maintenance Engineer....

Maintenance Manager

11 Apr, 2023 | Employee | Full Time | Bac Ninh
MAINTENANCE MANAGER COMPANY OVERVIEW A company jointly invested by local company and Japanese company in Bac Ninh Province wants to recruit a Maintenance Manager.

Maintenance Manager/engineer

8 Apr, 2023 | Employee | Full Time | Bac Ninh
MAINTENANCE MANAGER/ENGINEER COMPANY OVERVIEW A company jointly invested by local company and Japanese company in Bac Ninh Province wants to recruit a Maintenance Manager/E...

Procurement Staff

8 Apr, 2023 | Employee | Full Time | Bac Ninh
PROCUREMENT STAFF COMPANY OVERVIEW A company jointly invested by local company and Japanese company in Bac Ninh Province wants to recruit a Procurement Staff. J...